+373 79 58 58 54

Top menu

Languages

SUPER

Solutie impotriva ploșnițelor

Solutie impotriva ploșnițelor

K-Obiol EC 25

Pentru protecția cerealelor și legumelor depozitate

Solfac Duo SC75

Insecticid profesional pentru combaterea insectelor zburătoare și târâtoare

Solfac Duo SC75

K-Othrine SC 25

Protejează casa de invadatori

1
1
1
1

Termite

Termite

Ordin: Ispotera (două perechi de aripi asemănătoare)
 

Caracteristici:

Lungimea poate atinge 30 de mm; ochi în formă de fasole; două perechi de aripi membranoase, aripile posterioare fiind mult mai mici decât aripile anterioare şi unite la acestea din urmă printr-un şir de mici cârlige; în repaus, aripile sunt repliate longitudinal; piesele bucale adaptate la masticaţie şi la lingere; suprafaţă dorsală a primului segment toracic se prelungeşte în spate printr-un mic lob care acoperă baza aripii din faţă; abdomen îngust la bază; metamorfoză graduală cu stadii diferite de ou, larvă, nimfă şi adult; face parte distr-un sistem social complex (sub-familia Vespinae).
 

Familia:
În lume există şapte familii principale şi mai mult de 1200 de specii de termite (din care mai mult de o treime în Africa)

 •  Familia Kalotermitidae, termitele lemnului uscat, cu un tars alcătuit din 4 articole. 15 genuri, de ex.: Cryptotermes (USA), Incisitermes, Kalotermes (Grecia) şi mai mult de 120 de specii, din care Kalotermae flavicollis sau „Termita cu gât galben”. Este una din speciile întâlnite în Franţa.
 •  Familia Rhinotermitidae care cuprinde genurile Coptotermes, Heterotermes şi Reticulitermes: întâlnite în multe regiuni ale lumii şi speciile: R. flaviculis, R. lucifugus, R. flavipes (Franţa).
 •  Familia Mastotermitidae, cele mai primitive, cu un tars alcătuit din 5 articole, care include genurile: Mastotermes, Blattotermes şi Miotermes (Australia).
 •  Familia Hodotermitidae, fără oceli, genurile principale: Anacanthotermes, Hodotermes, Microhodotermes …
 •  Familia Serritermitidae (Africa de Sud).
 •  Familia Termitidae, cea mai mare familie (75% din termite), genurile:
 • Apicotermitinae (Venezuela), Macrotermitinae (Japonia), Nasutermitidae (Panama, Caraibe, Guiana) …
 •  Familia Termopsidae, se hrănesc din humus, cu un tars alcătuit din 4-5 articole şi lipsite de oceli; Genurile: Archotermopsis, Hodotermopsis (Japonia), Porotermes (Africa de Sud), Stolotermes (Australia), Zootermopsis.
   

Catacteristicile speciei:
În ţările calde se găsesc din abundenţă termite. Anumite specii construiesc mari cuiburi mortare moi, termitierele. Sunt adevărate catastrofe pentru spaţiile locuite, distrugând alimentele, construcţiile, hainele în câteva luni, chiar şi vapoarele din lemn, ale marinei comerciale.
În departamentele de peste mări diversitatea termitelor este mai importantă. Acest lucru se traduce printr-o mai mare diversitate a atacurilor acestor insecte în clădiri.
 

  Raspandire

Termitele din genul „Cryptotermes” sunt termite de lemn uscat periculoase pentru lemnul destinat construcţiilor. Excremente caracteristice: cocoloaşe cilindrice cu faţete hexagonale. În Guadelupe şi Guiana.
Termitele din genul „Heterotermes” alcătuiesc colonii foarte populate, cu indivizi de dimensiuni mici, adesea la baza clădirilor, atacă lemnul construcţiei, hârtia, cartonul … Sunt întâlnite în Guadelupe, Martinica, Réunion şi Guiana.
„Coptotermes” în Guiana şi Réunion, termite subterane, provoacă pagube importante arborilor şi culturilor, apărând şi deasupra solului.
Genul „Nasutitermes” este o termită cel mai adesea arboricolă, al cărui cuib sferic variază între 25 cm şi 1 metru diametru în funcţie de specie, din carton de culoare neagră pe sau deasupra solului, întinse pe arbori. Sunt văzute în Martinica, Guadelupe şi Guiana.
În Europa, 2 genuri Kalotermes (familia Kalotermiditae: termitele lemnului uscat) şi Reticulitermes (familia Rhinotermitidae: termite subterane), primele 6 specii principale fiind întâlnite în Franţa.

 •  „Termita cu gât galben” Kalotermes flavicollis întâlnită în zona mediteraneană.
 •  Reticulitermes lucifugus localizată în pădurile mediteraneene umede.
 •  Reticulitermes flavipes numite şi termitele Saintonge, care sunt răspândite la Baule à l’Estuarul din Gironde, aduse din America; colonizare foarte densă.

Alte specii întâlnite în Franţa:
Reticulitermes banyulensis (Lanquedoc-Roussillon), R. grassel provocând multe pagube la Bordeaux şi în sud-vest, în general, R urbis se întâlneşte în oraşele din culoarul Ronului şi pe Coasta de Azur.
 

  Importanta ca daunator
Termitele sunt insecte sociale. Ele trăiesc în colonii de zeci de mii, ba chiar de milioane de indivizi. Termitiera, alcătuită din cavităţi, este întotdeauna subterană şi, practic, nedetectabilă. O reţea de galerii le permite un du-te-vino neîncetat şi să meargă în căutarea hranei, uneori la mai multe sute de metri de centrul coloniei. Atunci când întâlnesc un material dur, ele construiesc cordoane.

Comportamentul lor este determinat de numeroase modalităţi de comunicare: semne, mirosul coloniei, vibraţii. Rolul feromonilor este esenţial pentru alcătuirea coloniei. Termitele se caracterizează prin piese bucale tăioase, printr-un abdomen unit de torace. Are loc un schimb complet de hrană între toţi membrii săi, numit trofalaxie, care înseamnă că alimentul trece prin toate aparatele digestive ale unei colonii timp de aproape 3 zile.
Fiecare colonie este alcătuită din mai multe caste specializate, fiecare castă are un aspect şi un comportament diferite.

 

  Ciclul de viata
 

Oul
Oul termitei seamănă cu un mic bob de fasole de circa 0,5-0,8 mm la depunere, continuând să crească până la ecloziune. Atunci poate atinge o dimensiune de ordinul milimetrilor. Cel mai adesea, ouăle sunt grupate în mici grămezi. Timpul de ecloziune al ouălor este de la 3 până la 4 săptămâni. La ecloziune, larvele hrănite cu salivă se dezvoltă prin năpârliri succesive.

Larvele şi nimfele
Aceste larve albe şi translucide, având între 1 şi 3 milimetri, sexuate dar nediferenţiate, trec prin năpârliri succesive până ajung la una din cele trei variante de dezvoltare posibile (soldaţi, între 2 şi 5 %, lucrătoare 80% sau nimfe, între 15 şi 18%). Acestea sunt nimfele care evoluează în reproducătoare.

Soldaţii
Sterili, albicioşi, fără aripi, cu un cap supradimensionat, de culoarea pâinii arse, înarmaţi cu două mandibule proeminente, cu un cioc specific celor din familia nasitutermitinae, au o lungime medie de 8 milimetri. Rolul lor este acela de a proteja colonia, de a apăra termitiera împotriva agresorilor externi, în principal de furnici, care sunt principalul lor inamic în Europa. Mandibulele lor sunt în aşa fel modificate încât sunt incapabili să se hrănească singuri.

Lucrătoarele
Lucrătoarele sunt sterile, alcătuiesc o castă, lipsite de aripi, oarbe, albicioase, cu o lungime de aproximativ 4-6 mm, alcătuiesc cea mai mare parte a populaţiei. Sunt singurele responsabile pentru daune. Cu ajutorul mandibulelor lor tăioase taie, rod, sfâşie şi mestecă alimentele. Sapă galerii şi construiesc tuneluri. Se ocupă de construirea cuibului şi a cordoanelor, de întreţinerea termitierei şi de îngrijirea ouălor şi a tinerilor, de strângerea hranei şi de hrănirea restului coloniei, prin transmiterea alimentelor din gură în gură.

Insectele cu aripi sau imago (adulţi)
Insecte perfecte, numite reproducătoare primare. Prevăzute cu ochi, au o culoare închisă pentru a rezista la soare. Măsoară 11 mm, au aripi. Cele 4 aripi sunt identice şi depăşesc cu mult lungimea corpului. Aparatul lor reproducător funcţionează şi sunt tot atâţia masculi cât femele. Numai această castă este atrasă de lumină în ziua de roire.
Într-o colonie, nu există decât un cuplu de reproducători primari: regele şi regina. În caz de mortalitate sau pentru dezvoltarea mai rapidă a coloniei, ei pot fi înlocuiţi cu nişte « neoteni » masculi şi femele numiţi sexuate de înlocuire (larve sau nimfe capabile să-şi maturizeze rapid glandele sexuale păstrându-şi starea de larvă). După ce şi-au pierdut aripile, femelele capătă un abdomen voluminos care le face aproape complet imobile. Femela este capabilă să depună în fiecare zi 2000 de ouă.
 

  Roire si reproducere

Roirea are loc o dată pe an, între lunile februarie şi aprilie, pentru termitele subterane, şi în septembrie, pentru termitele lemnului uscat. Procesul durează mai multe zile. Apropie parteneri proveniţi din două colonii ale aceleaşi specii. Imago, protejaţi de soldaţi, zboară către lumină încă din momentul în care razele soarelui ajung la deschiderea de unde zboară, aceştia zburând câteva zeci de metri ajutaţi de vânt. Sunt adesea prinşi de furnicile zburătoare. După roire, le cad aripile. Un cuplu regal (imago), dacă supravieţuieşte prădătorilor, formează singur o colonie care se dezvoltă discret şi destul de încet.
Prezenţa apei este obligatorie pentru dezvoltarea coloniilor. Prezenţa termitelor în regiunile meridionale ale Franţei demonstrează preferinţa acestei insecte pentru temperaturi ambientale ridicate. Condiţiile de mai sus îi sunt asigurate de către climat, dar ele pot fi create şi artificial de către încălzirea urbană. Temperatura este un factor cheie în dezvoltarea coloniei. Temperatura celulei regală este apropiată de 340C.
Indicii ai prezenţei şi ai pagubelor
Apariţia unui roi în locuinţă sau în apropierea acesteia este un prim indiciu al prezenţei unei colonii de termite în împrejurimi. Termitele sunt greu de reperat deoarece fug de lumină; dar, totuşi, primăvara pot fi văzute în timpul roirii.
În absenţa unei găuri şi a rumeguşului pe suprafaţa lemnului, unui neiniţiat îi va fi greu să repereze activitatea termitelor. Totuşi, în majoritatea cazurilor ele sunt trădate de următoarele indicii:
 

 •  Apariţia unor tuneluri-galerii ce străbat suprafaţa pereţilor, a lemnului sau a solului, numite şi cordoane şi care sunt alcătuite dintr-un amestec de pământ, excremente şi salivă (galerii de pământ);
 •  Degradarea plintelor şi a pervazurilor, acest lucru indicând prezenţa lor.
 •  Prezenţa aripilor
 •  Urme de umiditate
 •  Mici puncte negre pe lemn sau pe ipsos, de fapt găuri astupate din nou, uneori mari cât gămălia acului, izolate sau nu, care permit diagnosticarea trecerii termitelor prin pereţi.
   

O sondare electronică (cu senzori acustici şi de mişcare) efectuată de către un profesionist, permite localizarea prezenţei lor.

 

  Cum ataca

Puternic atacate de pe sol sau de la subsol, lucrătoarele plecând în explorare din interiorul zidăriilor: plinte, zidării aparente, bolţari şi cărămizi şi orice alte interstiţii care oferă căi de circulaţie ascunse de lumină şi de posibilitatea de a fi descoperite. Atunci când este găsită o bucată de lemn, ea este roasă din interior cu conştiinciozitate. Termitele se deplasează şi prin pereţii despărţitori din ipsos, făcând în mod regulat în căptuşelile pereţilor mici găuri pe care le astupă cu pământ.
Atunci când stricăciunile sunt vizibile, ele sunt iremediabile: este o dovadă a faptului că termitele au muncit deja timp de mai multe luni de zile.

  Produse de nimicire

Termite - K-Othrine SC 25, K-Othrine EC 15, K Obiol EC 25.
 

  Control

În cazul în care sunteți invadat de termite este recomandat să faceți un tratament de combatere cu ajutorul unei firme de dezinsecție, deoarece tratamentele acestora vă pot scăpa de termite pe termen foarte lung. Firmele de dezinsecție specializate folosesc insecticide ecologice, foarte puternice, pulverizându-le în fisurile și spațiile unde aceștia se ascund. Tratamentele sunt rapide și eficiente, și oferă un grad de securitate al oamenilor și animalelor de companie.